Makspuls og intensitetssoner - hva er rett og galt?

De lærde strides om intensitetssoner, selv har jeg polarklokke og da får jeg disse grensene automatisk

  • Sone 1: 50-60%
  • Sone 2: 60-70%
  • Sone 2: 70-80%
  • Sone 2: 80-90%
  • Sone 2: 90-100%

Mens Olympiatoppens intensitetsskala ser slik ut:

Kilde: olympiatoppen

Kilde: olympiatoppen

Det er denne løplabbet viser til på sine nettsider også, så det er all grunn til å stole på denne. Men du vil helt klart kunne finne flere varianter av denne tabellen, som du helt fint kan bruke.

 

Det er to årsaker til at jeg ikke betrakter noen av tabellene som eksakt fasitsvar.

For det første er hele tabellen basert på makspulsen (selvsagt, hva ellers?). Og ettersom det strengt tatt er ganske få som er helt sikker på eksakt makspuls, blir alle grenseverdiene i tabellen veiledende og ikke absolutte. Mange tror de kan finne makspulsen med aldersformelen 220-alder for kvinner og 230-alder for menn, det fins også noen litt mer sofistikerte formler som tar hensyn til hvilepulsen også. Disse formlene gir korrekt makspuls for gjennomsnittsmennesket, det eneste du kan bruke denne formelen til, etter min mening, er som en slags pekepinn på at makspulsen din synker med et slag i året. Variasjonen rundt gjennomsnittlig makspuls er stor, 10-15 slag utenom er helt normalt. og makspulsen sier altså fint lite om hvilken form du er i, til det skal du måle hvilepulsen over tid.

Den andre grunnen til at jeg ikke bruker intensitetssonene som en absolutt fasit er at det også fins flere svar på hvilke prosenter som er hvilken sone, og disse tabellene varierer litt fra hverandre. Når de lærde strides og fasitsvarene spriker, kan man regne alle svar som veiledende.

Om du er over gjennomsnittlig ambisøs med treninga di - må det en laktat/melkesyretest for å finne de eksakte grenseverdiene i intensitetstabell for deg.

 

Tiltross for at jeg altså betrakter disse grenseverdiene som veiledende og ikke eksakt vitenskap, har jeg likevel irritert meg litt over sonene som klokka har satt opp for meg. Dette mest fordi sone 1 hos polar er temmelig meningsløs da den starter helt nede på 50%. Det betyr at jeg sjeldent har vært i sone 1 på langturene, men ettersom jeg har vært klar over at polar starter lavere har jeg slått meg til ro med at polars sone 2 er ca  OLT sone 1 og at jeg dermed har trent i "riktig" sone. På intervall og løpskonkurranser er det derimot litt mer ugreit å oversette i farta, men her mener jeg samtidig at verdiene må tas med en klype salt eller tre. Det skal dog sies at det er temmelig meningsløst å irritere seg over dette og ikke foreta seg noe som helst i retning løse det. Da jeg først satte meg ned og klikka litt på klokkas innstillinger fant jeg ganske fort ut hvordan jeg kunne bytte ut grenseverdiene med de tilsvarende fra OLT. Så, nå må jeg finne noe annet å irritere meg over! :-) Uansett har jeg i alle fall nå perfekte OLT soner på klokka til helgas halvmaraton på Jessheim! Forrige halvmaraton ble løpt uten pulsmåler, og jeg innrømmer at jeg følte meg litt i tåka uten pulsen. På søndag må jeg finne andre unnskyldninger om det går for treigt.

 

Hvis du også ønsker å stille inn sonene etter OLT eller en annen tabell klikker du på innstillinger og deretter pulssoner. Jeg vil anta at de fleste pulsklokkene har mulighet for å bestemme grenseverdiene på pulssonene via denne menyen.

 

Hvilken intensitetstabell benytter du?