Mye er sagt og skrevet om lisenssaken til friidrettsforbundet, men det er også mye som ikke er sagt. Og det har jeg tenkt å si noe om. Hvis du vil lese noe om det andre kan du lese hva kondis skriver om boikotten Frode K skriver om på sin blogg,  hva Eivind har oppsummert godt angående forsikringen du får gjennom lisensen.  Og du kan også lese mitt åpne brev til Friidrettsforbundet om du vil. Men aller helst bør du jo lese det som kommer her, først i alle fall:-)

Lisenssaken i korte trekk: Fra 1.1.2014 innfører Friidrettsforbundet en lisens som klubbene må ta inn gjennom sine startavgifter i løp de arrangerer. Dette vedtok de på tinget i vår, eller de vedtok egentlig noe langt sterkere da - men de måtte justere kraftig på vedtaket i etterkant både på lisensbeløpene og på hvilke løpsaktiviteter de kunne innføre lisens på.  For deg og meg handler det om ekstra 30-50 kr for hvert løp vi løper, hvis det er i regi av en friidrettsklubb. 

For meg handler det mest om klubbtilhørighet, og jeg skulle ønske det var det som var det viktigste for Friidrettsforbundet også . Slik jeg har opplevd mitt idrettsliv er klubbene utrolig viktig og de gjør en veldig god jobb. Men, og det er alltid et men, når det gjelder klubbenes interesse for mosjonslaget er de så godt som fraværende. Jeg skal ikke påstå at det ikke fins idrettslag tilknyttet forbundet som ikke gjør en god jobb, og de vil jeg gjerne høre om! For, etter at jeg oppga alt av mer tidkrevende treningsaktiviteter og gikk fullt og helt inn for løping har jeg vært i kontakt med flere av forbundets friidrettsklubber, på ulike måter. En av de sendte jeg en forespørsel til om jeg kunne melde meg inn og trene med - nada respons. En annen henvendte jeg meg til for samarbeid rundt et løpsarrangement jeg satte i gang som følge av treningsgruppen jeg startet opp (siden jeg altså ikke fikk noen velkomstmail tilbake da jeg tok kontakt). På arrangementet fikk jeg respons, men de ønsket ikke å involvere seg i arrangementet. I tillegg har jeg trålet nettsider til flere klubber, og det er altså ikke en eneste "velkommen til oss mosjonist, dette er klubben for deg" å se noe sted. 

Det er altså en gedigen løpebølge i Norge - snart på høyde med den gamle. Men klubbene er ikke fremoverlent og på jakt etter medlemmer i det sjiktet av løpere som utgjør massen av bølgen. Klubbene er til for barn og unge (og takk for det!), og for eliten av voksne. Punktum.  Noe av svaret på hvorfor det er slik kan man finne i måten klubbene får inntektene sine. Barn teller mer enn voksne. Greit nok, det er viktig å få barn og unge i aktivitet. Men det er åpenlyst for meg at massen av mosjonister klubbene kan grabbe til seg er langt større, og de trenger ikke like mye oppfølging som barn. De trenger faktisk ganske lite. I tillegg ville klubbene fått barna til mosjonistene også, da som barn med allerede dedikerte og entustiastiske foreldre.  Hvilken gullgruve.

Den "klubben" jeg startet for 4.5 år siden har ingen utgifter  - den har bare flust med muligheter. Ingen av de eksisterende friidrettsklubbene har henvendt seg og lurt på om ikke vi ville komme inn i en skikkelig klubb. Ingen.

"Klubben" har i overkant av 60 registrerte medlemmer, men over 400 registrerte facebookmedlemmer.  Klubben har fast ukentlig treningstilbud, hele året. Med flere hundre (fornøyde) mosjonister innom i løpet av et år.

Hvis friidrettsforbundet hadde sett seg litt bedre rundt først, kunne de lett ha håvet inn like mye penger som de gjør med lisensen - men de kunne samtidig ha vist frem en langt hyggeligere side av seg selv. Hvor er programmet fra forbundet som heter "Prosjekt mosjonister inn i klubbene"? Istedet startet de "Prosjekt få tak i penger fra mosjonistene" (som ikke har noe forhold til friidrettsforbundet i dag). Du får ikke mye goodwill av sånt. Hvis forbundet vil ha gode ideer til hvordan man får mosjonistene inn i klubbene (frivillig) stiller jeg gjerne opp og svarer. GJERNE.

noname.jpeg

Og hvis noen altså har en klubb for meg, en helt unormal og halvtreig mosjonist som elsker å løpe, gjerne hjelper andre i treningen, har aktive barn, ja da vil jeg gjerne også høre fra de.